บัตรคน จ น รอบใหม่ รายได้ต้องไม่เกิน 1แสนต่อครอบครัว

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครที่กำลังรอคอย สำหรับกำหนดวันเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไหร่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำหรับการปรับเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

จากเดิม เงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100000 บาทต่อปี แต่สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ นายอุตตม ระบุว่า จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100000 บาทต่อปี

ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัว A มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน ผู้เป็นพ่อสามารถหารายได้ 400000 บาทต่อปี ส่วนคนอื่นๆ ในครอบครัวไม่มีรายได้ วิธีคิด คือ รายได้พ่อ 400000 บาท หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน เท่ากับ 100000 บาท ย่อมเท่ากับว่า ครอบครัว A มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัว B มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน ผู้เป็นพ่อสามารถหารายได้ 200000 บาทต่อปี บุตรชาย สามารถหารายได้ 300000 บาทต่อปี วิธีคิด คือ รายได้พ่อและลูกชาย 500000 บาท หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน เท่ากับ 125000 บาท ย่อมเท่ากับว่า ครอบครัว B ไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) ระบุด้วยว่า เกณฑ์การพิจารณาในรูปแบบใหม่นั้น ทำเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่กลับมีฐานะดี เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน หรือบุคคลอื่นในครอบครัว

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จะต้องยืนยันตัวตนใหม่หรือไม่

คำตอบ คือ นายอุตตม กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้จะการดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลัง (จำนวน 14จุด5 ล้านคน) ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หากพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นและเกินเกณฑ์ 100000 บาทต่อปี จะต้องถูกตัดสิทธิ์

สิทธิ์ของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังเหมือนเดิมหรือไม่

คำตอบ คือ สวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ยังได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นเดิม ดังนี้

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค คนละ 200ถึง300 บาทต่อเดือน

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน

หากมีการกำหนดวันลงทะเบียนที่แน่นอนเราจะรีบนำข้อมูลมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกที

ค่าโดยสารรถ บขส 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ขอบคุณที่มาจาก : ไทยรัฐ