เพชรบูรณ์อ่วม คลัสเตอร์สหฟาร์ม ทะลุ 3 พัน ลามไป 2 หมู่บ้าน

ใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงต้องเฝ้าระวังด่วน โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้ อ โ ค วิ ด-19 ในแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ซึ่งอยู่ในแคมป์คนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นสถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุด ใน จ.เพชรบูรณ์

ต่อมาทางจังหวัดได้มีคำสั่งปิดโรงงานดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับทางบริษัท เร่งตรวจเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้ อ เพิ่ม ทั้งพนักงานบริษัท คนงานไทย และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา โดยเริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 22-25 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมเป็นเวลา 4 วัน จากแรงงานที่มาลงทะเบียน จำนวน 7,164 คน

โดยพบผู้ติดเชื้ อ ทั้งหมด จำนวน 3,481 ราย เป็นคนงานไทย 391 ราย และแรงงานต่างด้าว 3,090 ราย ขณะเดียวกันยังมีการตรวจเชิงรุกใน 2 หมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้แคมป์แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา คือ หมู่ที่ 2 บ้านเขาเกตุ และหมู่ที่ 4 บ้านลำตระคร้อเหนือ

โดยพบผู้ติดเชื้ อ จำนวนถึง 80 ราย โดยมีการแยกกักตัวและทำการรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และที่บ้านพักของผู้ติดเชื้ อ

ส่วนพนักงานบริษัทและคนงานไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามอำเภอต่างๆใน จ.เพชรบูรณ์ และต่างจังหวัด พบว่ามีจำนวนถึง 372 คน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯได้ทำการส่งรายชื่อผู้ติดเชื้ อ ไปยังหน่วยงานควบคุมโร ค ติดต่อ ตามพื้นที่ภูมิลำเนาที่พนักงานบริษัทและคนงานไทยติดเชื้ อ อยู่ เพื่อให้ทำการกักตัว 14 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการคนในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้ อ ดังกล่าว

ขณะที่ อ.บึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉี ด วัคซีนอย่างเร่งด่วน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โร ค เสี่ยง ในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 ก.ค.นี้ เพื่อป้องกันอาการรุ น แรง และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย

นอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) จำนวน 7 จุด ให้เข้มงวดการปฏิบัติ

และจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด ไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ร ะ บาดจะคลี่คลายลง

ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ