3 กลุ่มเงินเข้าพร้อมกัน

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเงินตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเงินเปราะบางที่รัฐจะช่วยเหลือ 3000 ครับ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน เพจ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ จ่ายตามขั้นบันได 600 ถึง 1000 บาท ผู้พิก าร 800 บาทต่อเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โพสต์ดังกล่าว

เงินเข้าพร้อมกันวันที่ 10 ก.ค.63

เงินกลุ่มเปราะบางยังไม่มีกำหนดรอไปก่อน

ตามนี้นะครับ

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , mumkhao