ยอดพุ่งหลักหมื่นต่อวัน แบบนี้ ไทยไม่ไหวแล้ว

ไม่มีทีท่าว่าจะเบาลง ป่ว ย-ตา ยนิวไฮ! ไทยพบผู้ติดเชื้ อ #โ ค วิ ด19 17,669 ราย ดับพุ่ง 165 ศ พ เมื่อ 29 กรกฎาคม : สธ.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้ อโ ค วิ ด-19 ในไทยเบื้องต้น วันนี้พบผู้ติดเชื้ อรวม 17,665 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ อรายใหม่ 17,408 ราย และผู้ติดเชื้ อภายในเรือนจำ 261 ราย เสี ยชีวิ ต 165 ศ พสำหรับข้อมูลและรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้รอจากการแถลงของ ศบค. ในเวลา 12.30 น.

ภาพจาก ไทยรัฐ

ไทยไม่ไหวแล้ว วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ติดเชื้ อ 17,669 ราย เสี ยชีวิ ต 165 ราย

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ