ใครที่ชอบกินข้าวเหนียวบ่อยๆ ควรต้องรู้ไว้

Articles

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ ส่วนใหญ่ตามร้ านอาหารมักชอบนำกระติกน้ำแข็ งมาบรรจุใส่ข้าวเหนียวที่พึ่งนึ่งเสร็จร้อนๆลงไป

และ นั่นเป็น ภั ย เ งี ย บ ที่ค่อยๆ ทำ ล า ย สุ ข ภ า พ ของคนที่กินเข้าไปแบบไ ม่รู้ตัว

ถามมากันเยอะเช้านี้ ถึงโพ สต์ที่แชร์เตื อนภั ยกันว่า ห้ ามเอ ากระติกน้ำแข็งมาเป็นภาชนะบรรจุข้าว

รวมถึงห้า มใช้ผ้าข าวบ างที่เป็นผ้ าไนล่อนมารองกระติกด้วย จะเป็นอันตร ายต่อสุขภาพ เรื่องนี้จริงหรือไ ม่ ?

คำตอบคือ กระติกน้ำแข็งนั้น ถ้าเป็นชนิดคุณภาพดี food grade ก็จะสามารถทนความร้ อนระดับข้าวเหนียวร้ อนได้

และไ ม่ได้มีสา รพิ ษออกมาให้เป็นอันต ราย แต่ถ้าเป็นกระติ กร าค าถูกๆ คุณภาพต่ำ

ทำจากพลาสติกที่รีไซเคิลมา อย่ างนี้ก็เสี่ ยงอันต รายนะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีข ายกันเกลื่อน และชอบซื้อมาใช้กัน เพราะร าค าถูกกว่ามาก

ส่วนผ้าข าวบ างที่มาปูในกระติกนั้น ซึ่งเอามารองกันข้าวเหนียวติดกระติก ก็แน่นอนว่าควรใช้ผ้ าจริงๆ

(ทำจากเส้นใยฝ้าย) มากกว่าผ้าไนล่อนที่ก็เป็นเส้นใยสังเคร าะห์พวกโพลีเมอร์พลาสติกนะ

จริงๆ แล้ว ใส่ข้าวในหม้อหรือในถุงร้อน ก็น่าจะดีกว่าใช้ผ้ าขาวบ างนะ

สรุป+คำแนะนำ : โดยส่วนตัว ผมไ ม่แนะนำให้เก็บข้าวเหนียวร้อนโดยให้สั มผั สโดยตรงกับเนื้ อพล าสติก

ถ้าเป็นไปได้ น่าจะใส่ข้าวเหนียวในหม้อโลหะ หรือคดใส่ในถุงพล าสติกแบบถุงร้อน แล้วค่อยใส่ในกระติกอีกทีนึง จะมั่นใ จมากกว่า ว่าปลอดภั ยครับ

ขอบคุณที่มา อ๋อ มันเป็นอย่ างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์