เปิดกลุ่มที่ไม่สามารถ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่รอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ อ่านรายละเอียดให้ดี เพราะสืบเนื่องจากเดือน กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ครม. ได้มีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบปลายปี 2563 (ในตอนนั้นว่าจะเปิดในปีนี้แต่ล่าสุด พฤศจิกายน 2563 เลื่อนไปต้นปี 2564) สรุปเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตัดสิทธิผู้ที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วทั้งระบบ (ประมาณ 14 ล้านราย) เปิดให้ลงทะเบียนแบบเท่าเทียมกันใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนปลายปี 2563 แก้ไข เปลี่ยนเป็นต้นปี 2564 เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน 5 หน่วยงานเท่านั้น เพิ่มการพิจารณาเรื่องบ้าน รถ และบัตรเคดิตเข้ามาด้วย เปลี่ยนจากคำนวนรายได้ต่อคนต่อปี เป็น ครอบครัวต่อปี ข้อมูลเดือน กรกฏาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะพิจารณาเรื่องรถและบัตรเดดิตด้วย

ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินให้อีก 200 บาท

1.ตัดสิทธิผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งระบบ เนื่องจากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ก่อนปี 2562 ซึ่งข้อมูลในระบบไม่อับเดต และมีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการทำบัตรเป็นจำนวนมาก จนจริงๆทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ เกี่ยวกับฐานเสียงพรรคการเมืองบางพรรค เส้นสายในการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้ยึดตามเกณฑ์จริงจัง ครอบครัวข้าราชการสามารถทำได้

2.เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้้งระบบ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาใหม่ ล่าสุดเดือน ธันวาคมนี้จะมีการพูดคุยถึงเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

3.เปิดให้ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรัฐเท่านั้น เพื่อความโปรงใสในการดำเนินการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำนักงานเขต (กรุงเทพฯ) คลังประจำจังหวัด

สาขาธนาคารกรุงไทย

สาขาธนาคารออมสิน สาขาธนาคาร ธ.ก.ส.

จะมีการพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในพื้นที่ห่างไกลอีกครั้ง

4.นำข้อมูลบ้าน รถ และบัตรเคดิตเข้ามาพิจารณาด้วย โดยจะยึดตามความเหมาะสม เช่น ผู้ที่จะมีบัตรเคดิตได้จำเป็นต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 1 หมื่นบานขึ้นไป แน่นอนว่ารายได้ทั้งปีต้องเกิน 1 แสนบาทแน่นอน หรือ เรื่องรถพิจารณาว่าในครอบครัวมีรถกี่คัน หรือมีรถเกินความเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น 5.เปลี่ยนจากพิจารณารายได้ต่อคน เป็นครอบครัว ก่อนหน้านี้จะพิจารณาจากตัวบุคคลที่จะทำบัตร เช่น ในทะเบียนบ้านมี 3 คน แต่ละคนมีเงินเดือนและมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาต่อปี ก็จะสามารถทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้ง 3 คนเป็นต้น เกณฑ์พิจารณาแบบใหม่ จะนำบุคคลในบ้านทั้งหมดมาคำนวน เช่น

ในบ้านมี 3 คน คนที่ 1 มีรายได้ 150,000 บาทต่อปี คนที่ 2 มีรายได้ 100,000 บาทต่อปี คนที่ 3 ว่างงาน ไม่มีรายได้ทั้่งปี จะเอาเงินทั้ง 3 คนมารวมกันแล้วเฉลี่ย คือ 150,000 บวก 100,000 บวก 0 เท่ากับ 250,000 แล้วนำมาหาญ 3 จะได้เท่ากับคนละ 83,333 บาท แบบนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

ขอบคุณ tinipny.online