สิงคโปร์เตรียมขายเนื้อไก่เทียมจากห้องแล็บ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักข่าว แชนเนลนิวส์เอเชีย รายงานว่า หน่วยงานของสิงคโปร์อนุมัติให้บริษัท อีท จัส เดินหน้าขายเนื้อไก่เทียมที่ถูกปลูกถ่ายจากห้องแล็บ ซึ่งเนื้อไก่ที่ถูกปลูกถ่ายจะถูกนำไปใช้ปรุงอาหารทานเล่น เช่น นักเก็ต และชิคเก้น ไบต์ ด้านหน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ หรือ เอสเอฟเอ ระบุว่า การอนุมัติดังกล่าวจะนำไปสู่การขายเนื้อไก่จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของโลก


สิงคโปร์ ประเทศที่เจริญสุดในเอเชีย


ให้ความสำคัญกับวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

ด้านบริษัทอีท จัส ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการผลิตไข่ทางเลือก ที่มีสวนผสมจากพืช ระบุว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เทียมของบริษัทมีลักษณะทางจุลชีววิทยาที่สะอาดกว่าเนื้อไก่แบบธรรมดา โดยเนื้อสัตว์ทางเลือกได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา หลังจากที่มีความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสัตว์ระบบฟาร์ม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกของอาหารในช่วงที่ประชากรของโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น


สร้างเนื้อไก่เทียม เพื่อลดการกินของจริง ช่วยลดโลกร้อน

ขณะที่เมื่อปี 2019 ธนาคารบาร์เคลย์ส คาดการณ์ว่า ตลาดเนื้อสัตว์ทางเลือกทั่วโลกนั้นมีมูลค่ามากถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 423,332 ล้านบาท คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ซึ่งหลังจากนี้ตลาดเนื้อสัตว์ทางเลือกมีแน้วโน้มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า ภายในปี 2029