สมุยพร้อมรับ นักท่องเที่ยว 15 ก.ค.นี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย  นายวิวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่องทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย และนายสุนทร ภู่ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่วข้อง ทั้งเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เชิญหน่วยงานร่วมกันแถลงข่าว กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยว ในประเทศ

โดยเน้นถึงมาตรการทางด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มั่นใจถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดตอนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยัง 3 เกาะ ประกอบไปด้วย เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ถึงจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้

เนื่องจากในพื้นที่ ทั้ง 3 เกาะ ได้มีการเตรียมความพร้อม ในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวมานานแล้ว ตั้งแต่มี cv-19 ตั้งแต่รอบแรก จนมาถึงการแพร่ระบา ดในรอบที่ 3 ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ที่จะเป็นเปิดรับนักท่องเที่ยวไว้อย่างรัดกุมแล้ว โดยอยากจะให้ความเชื่อมั่น กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเข้ามา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้สบายใจว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ ถึงมามาตรการดูแลความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ขณะเดียวกันทางด้าน นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย เปิดเผยถึงตัวเลขของผู้ที่ได้รับการฉี ดวัคซี นทั้งในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จนถึงขณะนี้ประชากรในพื้นที่ทั้ง 3 เกาะ ได้รับการฉี ดวั คซี นไปแล้วคิดเป็นจำนวน 71.4 เปอร์เซ็น ของจำนวนประชากรในพื้นที่

นอกจากนี้ตามมาตรการ สมุย โมเดล พลัส ยังให้มีมาตรการสำคัญการดูแลความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยไว้ถึง 5 ประการด้วยกัน 1 มาตรการการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 2 มาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา 3 มาตรการเฝ้าระวั งเชิงรุก ในพื้นที่ 4 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย และโรงพยาบลเอกชนบนเกาะสมุย มีความพร้อมในการที่จะตรว จหาเชื้ อได้เอง และ 5 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุย มีความพร้อมในการรักษาให้พบผู้ป่ว ย โดยมาตรการเหล่านี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา

ส่วนทางด้าน นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยว่า หลังมาทางรัฐบาลได้ประกาศให้ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางผู้ประกอบการเองในพื้นที่เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อม ในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ร่วมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเองก็ให้ความสนใจ ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นทั้ง 3 เกาะ

โดยในช่วงแรกที่เปิดให้รับนักท่องเที่ยวเข้ามา ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ โดยไม่ต้องกั กตัว และจะเดินทางทางต่อเข้ามายังเกาะสมุยโดยสายการบินจำนวน 3 ไฟลท์ต่อวัน และ ยังเที่ยวบินภูเก็ต-สมุย ที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงแรก ส่วนไฟลท์จากประเทศสิงคโปร์ที่จะบินเข้ามายังเกาะสมุย ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการเจรจากันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันคาดจะทราบผลที่แน่ชัดในเร็วๆนี้

 

 

ขณะที่แหล่งข่าวมีรายงานว่า ในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมา ร่วมเปิดประตูรับนักท่องเที่ยว 3เกาะ ตามแผน Samui Plus Model เพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า