อย่าลืม เราชนะ ลงทะเบียน ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน วันสุดท้าย

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามสำหรับโครงการ เราชนะ ที่รัฐช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 โดยกลุ่มพิเศษ ไร้สมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ลงทะเบียนรับเงินเยียวย า 7,000 บาท ได้ถึงวันนี้ (5 มี.ค.) เป็นวันสุดท้าย มาตรการ เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง ออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ


ลงทะเบียน เราชนะ

รอบที่ 1

ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 15-21 ก.พ. 2564

– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มี.ค. 2564

– ได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 2564

รอบที่ 2

– ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564

– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มี.ค. 2564

– ได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. 2564

กลุ่มเปราะบาง หรือ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., สำนักงานสรรพสามิต, สำนักงานสรรพากร, คลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ทั่วประเทศ

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเปราะบาง ไม่มีสมาร์ทโฟน อย่าลืมลงทะเบียน เราชนะ รับเงินเยียวย า 7 พัน วันนี้ (5 มี.ค.) วันสุดท้าย