แนวโน้มราคาทองคำ ลดอีกแล้ว 5 มี.ค. 64

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สมาคมค้าทอ งคำรายงาน ราคาท องไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น. โดยร าคาท องล่ าสุดในวันนี้ ร าคานั้น ได้ปรับลดลงมา 200 บาท

โดยวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 24,400 ข ายออกบาทละ 24,500 บาท ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,967.96 ขายออกบาทละ 25,000บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อท องตามร้านท องต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายท องต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านท องต้องแสดงรา คาข ายท องแท่งและท องรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าท องคำ