ช็อกแล้ว ยอดใหม่เกือบหมื่น  

ช็อกกันเป็นแถว เมื่อได้รู้สถานการณ์การระบาดของโ ค วิ ด รอบนี้จะดูร้ายแรงจนคุมไม่อยู่เลยทีเดียว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้ อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกวัน ล่าสุดเมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 9 ก.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โ ค วิ ด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโ ค วิ ด-19 ประจำวัน ระบุว่า เบื้องต้นมี

ผู้ป่ว ยใหม่ 9,276 ราย

จำแนกเป็นผู้ติดเชื้ อใหม่ 8,998 ราย

ติดเชื้ อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย

หายป่ว ยกลับบ้าน 3,928 ราย

หายป่ว ยสะสม 212,651 ราย

ยอดผู้ป่ว ยสะสมระลอกเดือนเม.ย. จำนวน 288,643 ราย

เสียชีวิ ตเพิ่ม 72 ราย

ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเวลาประมาณ 12.30 น.

สถานการณ์วันนี้

สถานการณ์วันนี้

สถานการณ์วันนี้