ปีติยินดี ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 77 จังหวัด 123 โรงพยาบาล ช่วยเหลือประชาชน

สร้างความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 กรมประชาสัมพันธ์และเพจ พระลาน (phralanofficial) เผยแพร่ภาพและข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ ครบ 77 จังหวัด 123 โรงพย าบาลแล้ว ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์ Co vid โดย 123 โรงพย าบาล ประกอบไปด้วย

ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน ตามโครงการช่วยหายใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ Co vid ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ ที่ทรงยังเป็นห่วงพสกนิกรชาวไทยทุกคน

ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์และเพจ พระลาน (phralanofficial)