ตกยาวถึงกลางเดือน จนถึงฤดูหนาว

News

เรียกได้ว่าสำห รับปีนี้นั้น หน้าฝนนี้ ยาวนาวจริงๆ ล่าสุด  เรียกได้ว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอากาศหนาว ซึ่งเป็นอาการที่หลายคนต้องการอยากให้มาถึงเร็วๆ หลังจากต้องเผชิญกับอากาศร้อนมาตลอดแทบทั้งปี โดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหน  าวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. พย ากรณ์อากาศประเทศไทย เปิดเผยว่า เตรียมโบกมือลาลมหนาว วางแผนท่องเที่ยวให้ดี 20-22 พ.ย. จะอุ่นขึ้นชัดเจน

14-15 พ.ย. : ใกล้เคียงกับวันนี้ 13 พ.ย.

16-18 พ.ย. : อุ่นขึ้นเล็กน้อย

19 พ.ย. : กลับมาใกล้เคียงกับวันนี้ 13 พ.ย.

20-22 พ.ย. : อุ่นขึ้นชัดเจน

โดยภาพดังกล่าว แสดงพยากรณ์อุณหภูมิ 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันนี้ 13 พ.ย. พย ากรณ์อุณหภูมิจริง เนื่องจากสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

สำหรับท่านยังงงๆ ว่าลมหนาวมาตอนไหนนั้น ที่ผ่านมาลมหนาวมาทางขวาบนของอีสาน ทำให้บริเวณที่มีผลที่สุดคืออีสาน ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีผลน้อยลงตามความห่างไกลครับ ยกตัวอย่างเช่น รูปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นอุณหภูมิ 7.00 น. ของวันที่ 11 พ.ย. จากการวัดจริง ลบด้วยของ 7 พ.ย. ข้อมูลจากการวัดจริงพบว่า กาฬสินธุ์เย็นลง 7 องศา, ร้อยเอ็ดเย็นลง 6.9 องศา, อุบลฯ เย็นลง 6.6 องศา, นครพนม สกลนคร ศรีสะเกษ เย็นลง 6.5 องศา,

บุรีรัมย์ มุกดาหาร เย็นลง 6.3 องศา, สุรินทร์เย็นลง 5.7 องศา, อำนาจเจริญเย็นลง 5.1 องศา, มหาสารคามเย็นลง 4.9 องศา, ขอนแก่นเย็นลง 4.8 องศา, ชัยภูมิ หนองคาย เย็นลง 4.5 องศา, บึงกาฬ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี เย็นลง 3.9 องศา, นครราชสีมาเย็นลง 3.6 องศา,

อุดรธานี อุทัยธานี เย็นลง 3.3 องศา, ชัยนาทเย็นลง 3.2 องศา, นครนายกเย็นลง 2.9 องศา, เลยเย็นลง 2.7 องศา, เพชรบูรณ์ สระแก้ว เย็นลง 2.5 องศา, หนองบัวฯ เย็นลง 2.3 องศา, ฉะเชิงเทราเย็นลง 2.1 องศา, พิจิตรเย็นลง 1.9 องศา

ปทุมธานี พิษณุโลก ปราจีนบุรี เย็นลง 1.8 องศา, ชลบุรี กาญจนบุรี น่าน อยุธยา เย็นลง 1.7 องศา, ลพบุรีเย็นลง 1.6 องศา, ระยองเย็นลง 1.4 องศา, จันทบุรีเย็นลง 1.3 องศา, นครปฐม สมุทรปราการ เย็นลง 1.2 องศา, สมุทรสงครามเย็นลง 1.1 องศา, อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ เย็นลง 1 องศา

อย่างไรก็ตาม เตรียมโบกมือลาลมหนาวกันได้เลยค่ะ เพราะอากาศจะอุ่นขึ้นชัดเจน