วิธี ล้ า ง เท้าขอขมา คุณพ่อ คุณแม่ เพื่อความสิริมงคล

Articles

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ ในบางทีเราอาจะล่วงเกินพ่อแม่ โดยไม่รู้ตัว หรือแม้กระทั่งทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เสีຢใจ ร้องไห้ สิ่งเหล่านิ้ล้วนแต่เป็นการสร้างกssมหนัก ทำให้ชีวิตจะไม่เจริญ ทำอะไรก็มักจะติดขัด ไม่ประสบความสำเร็จ และสำหรับท่านใดที่ได้เคยกระทำการดังกล่าววันนิ้ เส้นทางความรู้ มีวิธีขอขมาพ่อแม่ มากฝากกัน หลวงพ่อจรัญท่านได้ แนะนำวิธิขอขมาพ่อแม่ไว้ ไม่ต้องรอวันเกิດ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง

2. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี

3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด

4. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม

5. ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่

6. ผ้าขาวดิบ

7. ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)

ขั้นตอนประกอบพิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

1. ก่อนทำพิธีให้อ ธิษฐ านจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ดังนิ้ องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ….วันนิ้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกssมจาก คุณพ่อคุณ แม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่ งนิ้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี พระแม่คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนิ้ เวลานิ้ ลูกชื่อ….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกssมจาก คุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพย านให้ลูกด้วยเทอญ

2. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา เรานั่งกับพื้น

3. ยกเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เวลานั้นอย า กพูดอะไรก็พูด เช่น พ่อคะ/แม่คะ สิ่งต่าง ในชีวิตลูกทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกิน หรือทำให้พ่อ/แม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิกssมในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะ (อย า กพูดไรอีกก็พูด อาจจะมีน้ำตาไรบ้าง ขนลุกบ้าง) *ล้างพ่อ/แม่พร้อม กันก็ได้

4. หลังจากที่เราล้างไป พูดไป จนเสร็จ ก็นำเท้าท่านมาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

5. อย่าเพิ่งให้เท่าท่านถูกพื้น ให้วางไว้บนขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง อีกครั้งว่าพระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนิ้ ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนิ้ ที่ผ่านมา ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กssม แต่หลังจากนิ้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

6. จากนั้นให้เราก้มหมอบลง และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรา

7. ให้มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกssม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา)

8. สุดท้าย ให้อ ธิษฐ านจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนิ้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากssมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนิ้ เดี๋ยวนิ้