กระทรวงพม. แจกเงินพิเศษอีก 2000 ไม่เกี่ยวกับเงิน 5000

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ได้รับความ เ ดื อ ด ร้ อ น จากสถานะการณ์ covid-19 ในช่วงนี้ ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 28 เม ย 63 ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ co vid 19 เป็นกรณีเ ร่ งด่ วน

โดยนางพัชรี กล่าวว่า จากกรณีข่าวต่างๆ ที่ออกไปว่ากระทรวงพม. จะให้เงินเยียวยา 2000 บาทนั้น คือเงินช่วยเหลือผู้ป ร ะส บปั ญหาทางสังคม เป็นเงินสงเ คร าะห์ของ พม. ไม่ใช่เงินช่วยเหลือ ซึ่งเราให้กับผู้ที่ประสบปัญหา มีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ เข้าไปดูแลรายบุคคล นอกจากเงินช่วยเหลือ 2000 บาทแล้ว ที่ต้องการความช่วยเหลือไหม เพื่อสนับสนุน นมผง แพ มเพิ ร์ส หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ ผู้สู งอ ายุ

ซึ่งจะสงเคราะห์เป็นรายบุคคล ให้กับผู้เ ดื อดร้ อน ไม่ได้ให้กับทุกคน ทั้งนี้ พม. ได้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ที่มีอยู่ทุกชุมชน 286 ชุมชน ให้รีบดำเนินการลงไปช่วยเหลือแล้ว โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 48 ชั่วโมง ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งความเ ดื อดร้ อนกับ อพม. หรือ ที่เบอร์ 1300 ได้

ทางด้าน นางพัชรี กล่าวต่อว่า สำหรับเงินช่วยเหลือนี้ แม้ได้เงิน 5000 บาทแล้ว แต่ยังมีความเดื อ ดร้อนอยู่ ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือได้ ไม่ได้ตัดสิทธิ์ ขอให้เป็นผู้ได้รับความ เดื อ ดร้ อนจริงๆ เช่น มีรายได้ แต่ในครอบครัวมีผู้พิ ก า ร ผู้สู งอ ายุ หรืออยู่กัน 7 – 8 คน เงินช่วยเหลือ 5000 บาท ช่วยไม่ไหว ทาง พม. ก็ยินดีช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องให้นักสังคมสงเคร าะ ห์ลงพื้นที่ไปดูอีกครั้ง อาจไม่ได้รับเงิน 2000 บาท แต่ก็ยังมีความช่วยเหลืออื่นๆ จากระเบียบเดิม เงินก้อนนี้จะให้ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง/ราย แต่เพื่อให้เป็นการทั่วถึง จึงจำเป็นต้องให้รายละ 1 ครั้งต่อปี

เมื่อได้รับ เงินช่วยเหลือไปแล้ว เราก็ยังติดตามความเดื อดร้ อนต่อไป สำหรับงบประมาณในส่วนของผู้สูงอ ายุ ผู้พิ ก า ร เด็ก จะมีกรมที่เกี่ยวของเข้ามาดูแล นอกเหนือจากนั้นส่วนของผู้ตกงานและผู้เ ร่ ร่ อน สำนักงานปลัดเป็นผู้ดูแล มีเงินอยู่ 20 ล้านบาท ซึ่งกำลังพิจารณาหางบจากส่วนอื่น ที่ทำไปแล้วคือการตัดงบอบรมสัมมนา และจะพิจารณาตัดงบประชุมต่างๆ ซึ่งจะดึงมาใช้ได้ประมาณ 20 ล้านบาท ต้องขอกรมบัญชีกลางแปรงบอีกครั้งหนึ่ง นางพัชรี กล่าว

รองปลัด พม. กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องคนไ ร้บ้ าน ไร้ที่พึ่ง เรามีโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งรับผู้ที่ประสบปัญหาและผู้เ ร่ ร่ อน มาพักอาศัยในสถานที่ที่เตรียมไว้ อาจไม่ได้เหมือนโรงแรม มีอาหารให้ 3 มื้อ ก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่ โดยนับแต่วันที่ 4 – 27 เม ย มีจำนวนทั่วประเทศ 332 ราย

ในกรุงเทพฯ 181 ราย แบ่งเป็นผู้ต้องการที่พัก 160 ราย และ เ ร่ ร่ อน 21 ราย ได้ส่งต่อ ไปยังบ้านพักในพื้นที่จังหวัดอื่นๆต่อไป ขณะที่โครงการครัวกลางนั้น พม.ได้รับมอบหมายร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ที่จะประสานงานกับผู้บริจาค นำไปบริหารจัดการส่งต่อให้กับคนทั่วประเทศต่อไป

ขอบคุณ ข่าวรายวัน