ราคาทอง ประจำวันที่ 15 พ.ย.2564 ปรับลงแล้ว

News

คนจำนวนไม่น้อยพูดถึงเรื่องนี้ สำหรับราคาทองคำประจำวันที่ 15 พ.ย.2564 ปรับลง 100 บ าท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวานนี้ ทองรูปพรรณข ายออกที่บ าทละ 29,300 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 09.27 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 28,700 บ าท ข ายออกที่ราคาบ าทละ 28,800 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 28,182.44 บ าท

และมีราคาข ายออกที่ 29,300 บ าท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,860.50 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 15 พ.ย.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

– รับซื้ อ บ าทละ 28,700 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้ อ บ าทละ 28,182.44 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 29,300 บ าท

อย่างไรก็ตาม ราคาทองวันนี้ สมาคมค้าทองคำ เปิดตล าดเช้าวันจันทร์ ร่วงลงแล้ว 100 บ าท เตรียมซื้ อเก็บกันได้เลยจ้า