ผกก.บางบัวทอง ยื่นใบลาออก หลังถูกโยกย้ายไปกาฬสินธุ์

News

คนให้ความสนใจประเด็นนี้ จากกรณีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ระดับ รองผบก. ผกก. วาระปี 2564 ซึ่งต่อมามีรายงานว่า พ.ต.อ.พรเทพ เพ็ชร์รักษ์ ผกก.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังจากได้รับคำสั่งให้ไปเป็น ผกก.ฝอ.ภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตัดสินใจเข้ามายื่นใบล าออกกับพ.ต.อ.วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี เนื่องจากพล.ต.ต.ไพศาล วงษ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ติดภารกิจ โดยระบุข้อความในจดหมายว่า

ข้าพเจ้า พ.ต.อ.พรเทพ เพ็ชรรักษ์ ผกก.สภ.บางบัวทอง ขอล าออกจากราชการเนื่องจากมีปั ญ ห าสุขภาพในการล าออกในครั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลเ สียหาย แก่ทางราชการซึ่งถือว่าเป็นการล าออกด้วยจำเป็นพิเศษตามนัยระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการล าออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2550 พร้อมบันทึกนี้ได้แนบหนังสือขอล าออกจากราชการดังกล่ าวมาด้วย

โดย พ.ต.อ.พรเทพ หลังจากทราบข่าวการโยกย้ายได้ปรึกษากับครอบครัว และลงความเห็นว่าล าออกดีกว่าเนื่องจากอายุตำแหน่งในราชการเหลืออยู่เพียง 1 ปี เท่านั้น และด้วยระยะทางที่ไกลประกอบกับสุขภาพที่ไม่อำนวย จึงขอออกไปหาทำอาชีพเสริมดีกว่า จะได้พักผ่อนไปในตัวด้วย

ผกก.บางบัวทอง ยื่นหนังสือล าออก หลังถูกโยกย้ายไปกาฬสินธุ์ อ้างไม่อย ากเดินทางไกล