ปฏิ ทิ น การรับเงิน อุดหนุน ผู้ปกครองเช็กวันเงินเข้าเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก สำหรับเงินอุดหนุนเด็ ก โดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเช็กเงินอุดหนุนเด็ กด้วยตัวเองไม่ยาก เพราะกรมกิจการเด็ กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ ก แรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลย

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด

เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็ กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็ กแรกเกิด

3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม

4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น

ปฏิทินการจ่ายเงิน

ขอบคุณ siamnews