อุตุฯ ประกาศ เตรียมรับอากาศหนาว

Articles

เรียกได้ว่าบางพื้นที่ได้ใส่เสื้อกันหนาวกันอีกรอบ ส่วนใครที่กำลังมีแฟนการเดินทางไปในบางพื้นที่ที่มีการกาศหนาวเย็นก็ควรพกเสื้อกันหนาวเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ด้วย โดยเว็ปอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 20 – 23 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีลม ในช่วงวันที่ 20 – 23 ก.พ. 63 ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 26 ก.พ. 63 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็น กับมีลม  อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา คลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกร ะวั ง คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัด ระวั งและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 ก.พ. 63

สำหรับอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 21 – 23 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีลม  ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 21 – 24 ก.พ. 63 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตร หลังจากนั้น คลื่นลมอ่อนลง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่วงวันที่ 21 – 22 ก.พ. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดร ะ วั งในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 ก.พ. 63

ทั้งนี้เกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรควรเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรเสี ยหๅย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา