นักเรียนนักศึกษา ควรได้รับ 5000 ซื้ออุปกรณ์เรียนออนไลน์

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจนำวนมาก จากกรณีที่กำลังพูดถึงกันอยู่ขณะนี้ ในการเรียนออนไลน์ และประชาชนผู้ปกครองต่างต้องเจอปัญหา และมีการแชร์ผ่านโซเชียล อยู่ต่อเนื่อง เรื่องนี้ ทนายดัง ทนายรณรงค์ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น

โดยโพสต์ ระบุว่า

ปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือผู้ปกครองมีรายจ่ายทางการศึกษาเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายเพิ่มในการจัดเตรียมการเรียนออนไลน์โดยที่กระทรวงศึกษาธิการละเลยปัญหาของครอบครัวที่ยากจนหรือครอบครัวที่ได้รับผลก ร ะท บจากโค วิ ด-19

ต้องยอมรับว่าวิ กฤ ติ โควิด19 อาจทำให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนไปต้องไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายมาให้กับประชาชน

เรียนออนไลน์ ทนายคู่ใจ ความเ หลื่ อ ม ล้ำ

หลังโพสต์ออกไปได้มีผู้ปกครองได้มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

โพสต์ดังกล่าว