ผ่านไปครึ่งปี โรงงานทั่วประเทศปิดกิจการ 4,400 แห่ง

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก ด้าน นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลกระทบจากการแพ ร่ร ะบา ดของ โ ควิ ด-19 ในช่วงครึ่งปีแรก โดยระบุว่า สถานประกอบการต้องหยุดกิจการชั่วคราวไปแล้วถึง 4,458 แห่ง ลูกจ้างต้องว่างงานและถูกเลิ กจ้างรวมอยู่ที่ 3,397,979 คน

คาดว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อ เศรษฐกิจไทยยังถดถอย แนวโน้มความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการต กงานตามที่หลายสำนักงานคาดการณ์ไว้ในปีนี้จะอยู่ในระดับ 7-8 ล้านคน อย่างไรก็ตาม แม้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 80 เพิ่มจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการผ่อนปรนการควบคุมโ ควิ ด-19 แต่ผู้ประกอบการเองยังมีความกังวลในเรื่องของสภาพคล่อง การเข้าถึงสินเชื่อ รวมถึงสถานการณ์ด้านการเมืองที่ส่อแววเริ่มตึงเค รียด

ทั้งนี้ ส.อ.ท.ต้องการให้รัฐเร่งแก้ไขและช่วยเหลือแรงงาน เช่น การลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างให้เหลือ 1% ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้, เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย จาก 90 วัน เป็น 150 วัน, อนุมัติให้สามารถปรับการจ้างงานเป็นรายชั่วโมงได้ โดยคิดค่าจ้างในอัตราชั่วโมงละ 40-41 บาท ระยะเวลาจ้างขั้นต่ำ 4-8 ชั่วโมงต่อวัน, โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี เป็นต้น