ราคาทองวันนี้ 1 พ.ย. 64 ปรับขึ้นต่อเนื่อง

ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09:27 น. โดยราคาทองล่ าสุดราคานั้น ได้มีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีก 50 ส่งผลทำให้ราคาวันนี้ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 28,100 ข ายออกบ าทละ 28,200 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,591.20 ข ายออกบ าทละ 28,700 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทองคำ เราต้องสังเกตอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวล าไปซื้ อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติดสล ากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน