ซินแสดังเตื อน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง (ซินแสเข่ง) ผู้อำนวยการสถาบันโหรา ศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้วิเคร าะห์ดวงนักร้องสาวเจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ วัย 25 ปี เจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น มาเร็วไปเร็วเหมือนเคลมประกันกับช่วงจังหวะที่รอบอายุเข้าเคร าะห์ เบรกไม่หยุด เพราะความมาแร งจนกลายเป็นม รสุ มหนั กจนก่อให้เกิดความสับสนวุ่ นวา ย

อาจจะเป็นเพราะดวงของตนเองที่เป็นอยู่สร้างความขั ดแย้ งในส่วนของตนเอง และการกระทำให้เป็นเหตุ เพราะดวงเป็นศั ตรูที่อาจจะทำดีไปแต่กลับมีผลร้ๅ ยตอบกลับ ประกอบกับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เสริมดวงทำให้ความสำเร็จนั้นบังเกิดขึ้น ทำให้ดังได้ในพริบตา

อีกทั้งธาตุประจำตัว ของเจนนี่มีความมั่นคงเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ บอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีโอกาสรวยได้แต่ก็ต้องร ะวั ง เพราะเมื่อมีได้ก็มีโอกาสหมดได้เหมือนกัน ถ้าปร ะมา ทและสร้างปัญหาให้กับตนเอง

นายชนม์ทรรศน์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะเป็นปีที่เกื้อกูล ส่งเสริมและสนับสนุน แต่หลังจากนั้นย่างเข้าสู่ปี 2563 เป็นปีแห่งปัญหาความขั ดแย้ งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจสร้างความเป็นศั ตรูก็เกิดขึ้น ความจริงแล้ว ถ้าหากพยายามประคองตนเองจากยอดวิวที่ดี และเก็บยอดวิวไปเรื่อยๆ อย่ าเพิ่งหักโหม หรือทำอะไรเกินตัวมากเกินไป

ม รสุ มที่รออยู่ในปี 2563 นั้นเป็นช่วงที่จะเจอปีที่มีปัญหาดว งต ก ก่อให้เกิดความเป็นศั ตรูสร้างความไว้วางใจ และจะก่อให้เกิดปัญหาความแต กแยกวุ่ นวา ยสับสนไม่เข้าใจ รวมทั้งต้องเจอปัญหามาตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็มตั้งแต่เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมที่รุ นแร งที่สุด เป็นเหตุให้ปัญหาที่รุ มเร้ าทำอะไรก็มักจะผิ ดจนกลายเป็นความขัดแย้ง

และกลายเป็นเรื่องค ดีความเป็นศั ตรู ในโลกของ Social ถ้านิ่งหรือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ยังสามารถเดินได้ต่อไป ถึงแม้ว่าจะออกมาชี้แจงในช่วงระหว่างนี้ก็ไม่มีผล แต่ถ้าชี้แจงต้องอยู่ในช่วงระหว่าง หลังวันที่ 7 ส.ค.ไปแล้วถึงจะดี

ซินแสเข่ง กล่าวอีกว่า ความจริงแล้วในดวงของนักร้องสาวเจนนี่ ในพื้นฐานดวงชะตานั้นมีความมั่นคง ในด้านฐานะการเงินเป็นเด็กที่หาเงินได้ง่าย ทำอะไรก็ได้เงินเป็นผู้หญิงใจใหญ่ หญิงเหล็ก ไม่ยอมคนอารมณ์อ่อนไหวง่าย มีเสน่ห์ในการใช้เสียงเป็นสื่อ มีความเป็นศิลปิน และมีความพยายามมีความอดทน

หากมีความตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จก็จะตั้งเป้าหมายตนเองเอาไว้ เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทาง แต่บางครั้งพฤติกร รมที่ไม่ยอมคน ด้วยความใ จร้อ น และยังอยู่ในวัยที่อาจจะมีประสบการณ์น้อยที่ยังไม่สามารถคิดอะไรหรือแก้ปัญหาได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาในดวง ชะต าของตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาความขั ดแย้ งจากการกระทำของตนเองและทำให้เกิดผลเสี ยในที่สุด

ทั้งนี้ นายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง ซินแสเข่ง ได้เปิดเผยถึงดว งของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ว่าตอนนี้กำลังดว ง ตกมาก ต้องใช้ชีวิตอย่างร ะมั ดร ะวั ง

ขอบคุณ มติชน