เผย เ งิ น ที่ได้รับต่อเดือน ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหญิง

Articles

สำหรับเหตุการณ์ที่ตอนนี้ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้ใหญ่บ้านหญิงท่านหนึ่งได้โพสต์รูปภาพที่สร้างความ ไ ม่ พ อ ใ จ ให้กับผู้คนในหมู่บ้าน จนทำเอาให้เกิดเป็นประเด็น ถ ก เ ถี ย ง กันถึงความไม่เหมาะสม

โพสต์ดังกล่าว

ล่าสุด ผู้ช่วยใหญ่บ้าน เจ้าของภาพดังกล่าว เผยว่า ได้เตรียมเดินทางเข้า แ จ้ ง ค ว า ม เอาเรื่องให้ถึงที่สุด กับทางผู้ที่นำรูปส่วนตัวของตนเองไปเผยแพร่ ซึ่งภาพชุดว่ายน้ำนั้น เป็นชุดที่ซื้อมา เพื่อเตรียมไปเที่ยวทะเล และได้ลองสวมใส่ พร้อมได้ถ่ายเล่นกับทางญาติพี่น้อง ต่อมาได้นำภาพไปโพสต์ในกลุ่มของตนเอง ซึ่งไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะ แต่ไม่ทราบว่า บางสำนักข่าว และอีกหลายเพจ นำภาพมาจากไหน อีกทั้งนำไปเผยแพร่ต่อ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ถามตนเอง ทำให้ตนได้รับความ เ สี ย ห า ย

ตำแหน่ง และอื่นๆให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญบ้านฝ่ายปกครอง และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ฉบับที่ 6 พศ 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ตค 2560 เป็นต้นไป

ข้อ4 เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายตามอัตราในบัญชีท้ายระเบียบนี้การเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในรอบปีงบประมาณหนึ่งๆ จะเลื่อนได้ไม่เกินสองขั้น และให้ได้รับการเลื่อนสองขั้นติดต่อกันไม่เกินกว่าสองครั้ง โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

โดยบัญชีอัตราเงินเดือนตอบแทนตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เริ่ม 5000 10000 บาท

เห็ตเงินเดือนแล้ว ต้องขอบอกเลยว่าไม่น้อยเลยจริงๆ ทั้งนี้เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านรอติดตามชม ทางทีมงานก็ขอให้กำลังใจกับทุกฝ่าย ขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ