รพ.จุฬารัตน์  อพยพ คนในรพ.แล้ว

ชาวโซเซียลแห่ให้กำลังใจ ผู้ประส บ ภั ยจากกรณีเกิดเหตุระเบิ ด ที่โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีผู้บา ดเจ็ บเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงกว่า 20 ราย โรงงานดังกล่าวเป็นโกดังเก็บสารเคมี 50 ตัน ระเบิ ดไปแล้ว 20 ตัน

ต่อมากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สั่งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานดังกล่าวในรัศมี 5 กิโลเมตร อพยพด่วน เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และหวั่นไฟล ามไปติดถังสารเคมี 20,000 ลิตร ที่อยู่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม จส.100 รายงานว่า เมื่อเวลา 9.20 น. จราจร ถนนกิ่งแก้ว หนาแน่น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานดังกล่าวที่เกิดไฟไห ม้ กำลังอพยพตามประกาศของอำเภอ โดยให้ประชาชนไปรวมกันที่ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ และมูลนิธิร่วมกตัญญู

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้ประกาศด่วนว่า

ผู้รับบริการที่ประสงค์จะมาตรวจรักษ า หรือตรวจโ ค วิ ด ที่โรงพย าบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ขอให้เลื่อนการมาตรวจ หรืองดเดินทางยังโรงพย าบาล และรออัพเดตสถานการณ์ที่เพจ โรงพย าบาลต่อไป

ผู้ที่มีนัดฉี ดวัคซีนของภาครัฐ หรือหมอพร้อม วันนี้ขอให้เลื่อนเป็นวันที่ 10 ก.ค.54 ในเวลาเดิมครับ

กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สั่งอพยพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ในรัศมี 5 กิโลเมตร ตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และไฟลามกำลังลามไปติดถังสารเคมี 20,000 ลิตร ที่อยู่ใกล้เคียง

เวลาประมาณ 03.10 น. เกิดเหตุเพลิ งไห ม้โรงงานตั้งอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิ ดเกิดขึ้นในโรงงานดังมาก และได้รับรายงานว่าเสียงดังเป็นวงกว้างไปไกลหลายร้อยเมตร

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถดับเพลิงทั้งน้ำและโฟมเข้าคว บคุมสถานการณ์แต่ ยังไม่สามารถคว บคุมเพลิงได้ ทำให้อาคารโรงงานทรุ ดตัวลงจากความร้อนจนเสียหา ยทั้งหมด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีผู้ได้รับบ า ดเจ็ บประมาณ 10 คน และบา ดเจ็ บสา หั ส 1 คน

ทั้งนี้ โรงพย าบาลจุฬารัตน์ 9 ได้อพยพผู้ป่ ว ยออกจากพื้นที่โรงพย าบาล ด้วยพาหนะต่างๆ ทั้ง รถสองแถว แท็กซี่ และรถพย าบาล โดยโลกออนไลน์ ได้ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วย

 

ขอบคุณ ข่าวสารเมืองปราการ v2,โรงพย าบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต