test test

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ครม. มีมติเห็นชอบ ขยายเวลายืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์ ตั้งแต่ 15 มี.ค. 31 พ.ค.2564 จากเดิมที่ต้องยืนยันภายใน 21 มี.ค.2564 อย่างที่ทราบมานั่นทั้งนี้ สำหรับไทม์ไลน์รับวงเงิน 4,000 บาท มีดังนี้

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ครม. มีมติเห็นชอบ ขยายเวลายืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์ ตั้งแต่ 15 มี.ค. 31 พ.ค.2564 จากเดิมที่ต้องยืนยันภายใน 21 มี.ค.2564 อย่างที่ทราบมานั่นทั้งนี้ สำหรับไทม์ไลน์รับวงเงิน 4,000 บาท มีดังนี้