บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ปรับให้สะดวกขึ้นแล้ว

News

ประชาชนติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอด ความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เปิดลงทะเบียนใหม่ ล่ าสุดวันนี้ 15 พ.ย. 64 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังเร่งพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนอยู่

โดยคาดจะทำเสร็จและเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะเปิดให้ทั้งคนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการอยู่แล้วอยู่ 13.6 ล้านคน และคนใหม่ที่ยังไม่เคยรับเข้ามาลงทะเบียนรับบัตรได้ด้วย หากคุณสมบัติผ่านก็จะมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือทุกคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ จะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคน มากกว่าปัจจุบัน เนื่องจากช่วงวิก ฤติ CV19 มีประชาชนได้รับผลกระทบด้านรายได้ และตกงานเพิ่ม จึงคาดว่าอาจมีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม หากมีงาน มีรายได้เกินแล้ว ก็จะถูกตัดสิทธิจากการรับบัตรออกไป

สำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ นอกจากมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ และรูปแบบการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้นแล้ว จะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ หรือว่างงาน 10,000 คน เข้ามาช่วยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนรวดเร็วขึ้น เพราะหากใช้กลไกข้าราชการอย่างเดียว คนอาจไม่เพียงพอและต้องใช้เวล านาน ขณะเดียวกันก็จะเข้าไปช่วยดูข้อมูลประชาชนบางกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถลงทะเบียนให้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมด้วย

นอกจากนี้คลังยังมีการพิจารณาถึงการนำเลขบัตรประชาชนเข้ามาผูกเชื่อมโยงข้อมูล ในการโอนสวัสดิการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการให้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการจ่ายตรงเข้าบัตรสวัสดิการไม่เชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน รวมทั้งจะประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เช่น การถือครองที่ดินก็จะประสานกรมที่ดินให้ช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่ง เป็นต้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ