บริษัทฯ ไม่ให้เข้าทำงาน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เพจ แรงงานเพื่อสังคม ได้มีการลงเรื่องราวของเหล่าพนักงาน ที่ไม่สามรถเข้าทำงานได้ โดยระบุว่า ครบกำหนด บริษัทฯ ใช้สิทธิปิดกิจการชั่วคราวแล้ว เช้านี้ ลูกจ้าง จึงเดินทาง มาทำงานตามปกติ รูดบัตรเข้างาน แต่บริษัทฯ ไม่ให้เข้าทำงาน

ลูกจ้างจึง นั้งรอถามข้อเท็จจริงจากบริษัทฯ แต่ก็ไม่ได้ ความชัดเจนใดๆ นอกจากให้ ลูกจ้าง เซ็นต์ชื่อ ไม่ยอมมาพูดคุยสร้างความเข้าใจอะไรให้

กรณีนี้ลูกจ้าง ถามมาว่าควรทำอย่างไร

ในกรณีนี้ ชัดเจนเรื่องพฤติกรรมนายจ้าง ไม่ให้ลูกจ้างทำงาน ซึ้งลูกจ้างได้แสดงเจตนาแล้วว่าพร้อมทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ ตามสัญญาการจ้างงาน

แม้นายจ้าง จะไม่ให้เข้าทำงาน แต่ก็ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดงานอยู่กับบ้าน เพราะฉะนั้น ลูกจ้าง จึงยังต้องเดินทางมาทำงาน แม้นายจ้างจะไม่ให้เข้าทำงานก็ตาม

ให้ลูกจ้าง ไปแจ้งความ ทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ว่าตนและพวกจำนวนกี่คนก็ว่าไป ได้เดินทางมาเพื่อทำงานตามหน้าที่แล้ว แต่บริษัทฯ ไม่ให้เข้าทำงาน ข้าพเจ้าฯและพวก จึงมาทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ว่าข้าพเจ้าและพวกไม่ได้ งดเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ตามข้อตกลงสัญญาการจ้างงาน

โพสต์

ขอบคุณที่มา แรงงานเพื่อสังคม