มูลค่าทองวันนี้ปรับลง

สูตรอาหาร

แน่นอนว่่าสำหรับทองคำนั้นเป้นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่หลาบคนต่างให้ความสนอใจกันอย่างมากในช่วงนี้ เนื่องจากว่าหลายๆปีที่ผ่านมามูลค่าทองคำนั้นมีราคาสูงทังนี้จากสถานการที่ผ่านมานั้นทองคำได้รับความสวนใจจากนักลงทันกันอย่างมาก

ทั้งนี้เนื่อจากว่า สำหรับทองคำนั้นนอกเหนือจากซื้อมาเพื่อเก็งกำไรแล้ว การซื้อทองคำยังเป็นการเซฟอัตราผันผวนของการลงทุนเกียวกับสกุลเงินหรือัตราเงินเฟ้อได้อีกด้วย

ล่าสุด มูลค่า ทองวันนี้ 20 พ.ย. 64 มูลค่า ทองเปิดตลาดประลดลง 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองล่าสุดวันนีี้มูลค่า ทองครั้งที่ 1 เวลา 9.14 น. มูลค่า ทองคำ 96.5%วันนี้

มูลค่า ทองคำแท่ง

รับซื้ อบาทละ 28,650.00 บาท

ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

มูลค่า ทองรูปพรรณ

รับซื้ อบาทละ 28,136.96 บาท

ขา ยออกบาทละ 29,250.00 บาท

โดยราคาทองชนิดอื่นมีดังนี้

มูลค่าทองชนิดอื่น

หมายเหตุ : ราคาทองคำดังกล่าวเป็นราคาจากสมาคมค้าทองคำ ราคาซื้อ-ขายจริงอาจแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ราคาเปลี่ยนแปลงจะเทียบกับราคาเมื่อวาน