รับเงินช่วยเหลือ ม.33 ผ่านพร้อมเพย์ เริ่มวันที่ 6 ส.ค.

พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการรับรู้ความคืบหน้าเรื่องเงินเยียวย า เชิญทางนี้ จากกรณีครม.มีมติเห็นชอบ มอบเงิน เยี ย ว ย า แรงงาน ม.33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลจากมาตรการรับมือการแพ ร่ร ะ บ า ด ของ CV – 19

ล่ าสุด เพจเฟซบุ๊ก Ch3ThailandNews รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า เงินเยี ย ว ย า มาตรการควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด สำหรับลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่สีแดงเข้ม ในส่วนมาตรา 33 เงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 6 ส.ค. 64 หลังเพิ่มพื้นที่สีแดงเป็น 13 จังหวัด

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 อยู่ระหว่างการกำหนดวันโอนเงิน เ ยี ย ว ย า โดยครม.จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย จ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้าง 2,500 บาท/คน เพิ่มเติมจาก จ่ายชดเชยเยียวย าร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ระยะเวล าไม่เกิน 90 วัน เป็นผลให้ ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน ส่วนผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 สัญชาติไทย ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน ส่วนนายจ้างและผู้ประกอบการ จ่ายให้นายจ้างตามจำนวนสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ

เงินเยียวย า

เงินเยียวย า