เงิน เดือนที่เหลือใช้ ของผอ กอล์ฟ หลังโดน หั ก ห นี้

Articles

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกับเรื่องจำนวนเงินเดือนที่ได้รับของ ผอ กอล์ฟ หลังเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ล่าสุดได้เปืดใจ ถามถึงเงินเดือน และรายรับประเภทอื่นๆ ของ ผอ ประสิทธิชัย ได้รับคำตอบจาก รอง ผอ สพป สิงห์บุรี ว่า หลังจากที่ นายประสิทธิชัย เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในเดือนมีนาคม 2562 เดิมเป็นครูผู้สอน โดยมีวิทยฐานะเป็นข้าราชการระดับชำนาญการ ชน ดังนั้น เงินเดือนของ นายประสิทธิชัย จึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เงินเดือน 28430 บาท งินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3500 บาท รวมเป็นรายรับสุทธิ 31930 บาท ยังไม่ใช่เงินเดือนที่ได้รับจริง

นอกจากนี้ ยังมีห นี้สินที่มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กว่า 1700000 บาท ยอดห นี้สินตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562

ดังนั้น จึงต้องมีการหั กเงินเดือน เพื่อนำมาจ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกเดือน เดือนละ 13500 บาท

ดังนั้น จึงทำให้นายประสิทธิชัย ได้รับเงินเดือนเหลือใช้อยู่ที่ 16684 บาท หลังหั กภาษี หั กส่งห นี้ออมทรัพย์ครู และหั กกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว