นพ. อัษฎางค์ รวยอาจิณ สิ้นชีวิตแล้ว

เป็นข่าวที่น่าใจหายที่สุดในวันนี้ เมื่อประเทศไทยได้เสียบุคลากรคนสำคัญไปถึงหนี่งคน โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ได้รับข่าวเศร้าแต่เช้า นพ. อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ทีมสู้ cd ประเทศไทย เสียชีวิตเมื่อเช้า หมดสติในงานวิ่ง ภาวะหัวใจล้ มเหลว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว และกระทรวงสาธารณสุข เสียบุคลากรคนสำคัญ ขอให้อาจารย์สู่สุคติ สู่ภพภูมิที่สะอาด สดใส สว่าง สงบ

ประเทศไทยเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปอีกหนึ่ง

ขอแสดงควาเสียใจกับครอบครัวและญาติมิตร

อ.นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ทีมสู้ cd เสียชีวิตเมื่อเช้า หมดสติในงานวิ่ง ขอให้ท่านสู่สุคติ เสียบุคลากรที่สำคัญไป 1 ท่าน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว และกระทรวงสาธารณสุขด้วยครับ

นับเป็นข่าวที่เศร้าที่สุดของวันนี้

ขอบคุณ Infectious ง่ายนิดเดียว