เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถ่ายภาพกับมารดา คุณปราณี อุ่นพรม

เป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่ างมากโดยภายหลังเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถ่ายภาพกับ คุณปราณี อุ่นพรม มารดา ระหว่างเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.น่าน วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ได้เผยแพร่ภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี กับ คุณปราณี อุ่นพรม มารดาในเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ในโอกาสที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เดินทางกลับไปปฏิบัติภารภิจในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528 ที่จังหวัดน่าน เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคา ประชานุเคราะห์)

ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน, มัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทย าคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ก่อนรับปริญญาตรี พย าบาลศาสตร์บัณฑิต วิทย าลัยพย าบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ. 2551

ขอบคุณ กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี