ไม่รับเงินเดือน !! นายกฯประกาศ

ประชาชน พากันดีใจ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ร ะบา ดของโร คติ ดเ ชื้อไ วรั สโ คโ รนา 2019 (CV-19) ครั้งที่ 9/2564

ผ่านระบบวิดีโอทางไกล โดย ศบค.ชุดเล็ก ได้เสนอแผนมาตรการเ ข้มข้ นในการควบคุมการร ะบา ดของ CV-19 ซึ่งมียอดผู้ติ ดเ ชื้ อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ระหว่างการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดขึ้นว่า ตนจะไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน

ก่อนหน้าเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา นายกฯ มาเลเซีย และครม. ได้ประกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเอาไปช่วยผู้ป่ วย CV-19

ภาพประกอบ

นายกรัฐมนตรี