เปิดทะเบียนรถลูกศิษย์ที่ พระอาจารย์ ชัยชนะ เจิมรถให้

พระอาจารย์ชัยชนะ เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่ ล่าสุดได้เดินทางเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 63 ได้เจิมป้ายทะเบียนรถให้กับลูกศิษย์


พระอาจาร์ยชัยชนะ เจิมรถ


ทะเบียนสวย


ทะเบียนนี้