ด่วน ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 เม.ย. 2564 นายแพ ทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. กลับมาแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้

ติดในประเทศ 1,544 ราย

ติดจากต่างประเทศ 3 ราย

รั กษาหายเพิ่มขึ้น 90 ราย


ศูนย์ข้อมูล CV-19

กลับบ้านแล้ว 28,570 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 11,916 ราย แบ่งเป็นในโรงพย าบาล 11,335 ราย และโรงพย าบาลสนาม 581 ราย

ยอดผู้ป่ติดยืนยันสะสม 40,585 ราย นับเป็นรายที่ 39,039 – 40,585

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 110 ของโลก


ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 1,547 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,316 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 228 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 3 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19