นายกฯ แพลนล็อกดาวน์ทั้งประเทศ

จากที่มีการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ 10 จังหวัดออกมา ล่ าสุด วันที่ 17 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ก ระจาย CV19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กล าโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแ พ ร่กร ะ จาย CV19

ภายหลังออกมาตรการควบคุมการแพ ร่กร ะจายในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขล า ปัตตานี ยะล า และนราธิวาส

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมศบค.นัดพิเศษได้ถกประเด็นการปิดประเทศในหล ายระดับ เช่น ปิดกิจการเ สี่ ย งทั้งประเทศ หรือปิด 3 ใน 4 หรือครึ่งประเทศ อีกทางหนึ่งคือ ล็อกและซีล 10 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยยกตัวอย่ างอาจต้องเปิดกิจการที่จำเป็น แบบวันเว้นวัน หรือระบุจันทร์-พุธ-ศุกร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุมโ ร ค กดยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ ให้ เหลือ 1,000-2,000 คน/วัน

เตรียมล็อคดาวน์

รวมทั้งคุมการเดินทางออกนอกบ้านเด็ดขาด หรือออกให้น้อยที่สุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือรายละเอียดกับที่ปรึกษากลุ่มแพ ทย์ แล้วจะจัดทำมาตรการประกาศอย่ างเป็นทางการ ส่วนมาตรการเยียวย าจะนำเสนออีกครั้ง ที่ประชุมศบค.นัดพิเศษ ยังมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพ ร่กระ บ าด CV19 ขย ายเป็นวงกว้างครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว

เตรียมล็อคดาวน์

นอกจากนี้บางจังหวัดพบตัวเลขผู้ติดสูงขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตรการยกระดับขย ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือจังหวัดที่พบผู้ติดจำนวนมาก

ขอบคุณ ประชาชาติธุรกิจ