ม อ เตอร์เวย์ “แหลมฉบัง-โคราช”

Articles

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวโคราชทั้งหลาย หลังจากที่ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง มีแผนขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อสนับสนุนพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีอีซี อย่างต่อเนื่อง

โดยเตรียมของบประมาณประจำปี 2564 ประมาณ 40 ล้านบาท ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ชลบุรี จันทบุรี คาดว่าใช้เวลาศึกษา 5 เดือน เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่พื้นที่อีอีซี

นอกจากนี้ ทล.ยังมีโครงการพัฒนามอเตอร์เวย์เชื่อมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) เส้นทางแหลมฉบัง – ปราจีนบุรี – นครราชสีมา ถือมอเตอร์เวย์ที่เป็นประตูเชื่อมอีสานกับทะเลเป็นครั้งแรก โดยจะแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ช่วงแหลมฉบัง – ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 130-140 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน ประมาณ4 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้ออกแบบก่อสร้าง คืบหน้าไปแล้ว50% หรือประมาณ 60-70 กม. หลังจากนี้ ทล.จะเสนอของบประมาณประจำปี 2564 เพื่อออกแบบเพิ่มเติมอีก 60-70 กม. ให้แล้วเสร็จ

ส่วนแนวเส้นทางระยะที่ 2 ช่วงปราจีนบุรี – นครราชสีมา ยังไม่เริ่มออกแบบ โดยแนวเส้นทางจะพาดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำเป็นต้องเจาะอุโมงค์ผ่าน ระยะทางราว 10 กม. ทำให้เส้นทางนี้ จะต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) อย่างละเอียด

อย่างไรก็ดี หากโครงการสามารถพัฒนาได้ครบทั้งสองระยะ ทล.มั่นใจว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์เส้นสำคัญของประเทศ สนับสนุนการขนส่งสินค้า เป็นประตูสู่อีสาน และทำให้การเดินทางเชื่อมโยงระยะอีสานและภาคตะวันออกใช้เวลาลดลงจาก 5.30 ชั่วโมง เหลือ 3.30 ชั่วโมง ถือเป็นประตูเชื่อมอีสานกับทะเล

ขอบคุณข้อมูล :กรมทางหลวง