ผู้ประกันตน รับเงินว่างงาน

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ประกันตนทั้งหลาย จากสถานการณ์แพร่กระจายของ CO VID ในตอนนี้ ที่ยังพบผู้ติดเพิ่มทุกวัน ซึ่งทำให้หลายๆธุรกิจต้องปิดตัวชั่วคราว ส่งผลกระทบกับพนักงานลูกจ้างที่อาจถูกพักงานหรือเลิกจ้างไปเลย ทำให้พบคนตกงาน ว่างงานจำนวนมาก และมีผู้ประกันตนของประกันสังคมได้รับเงินว่างงานไปแล้วกว่า 1 แสนราย ทางด้าน นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID

โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ได้ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม สปส ทราบว่า สปส ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สปส รายงานว่า ล่าสุดมีผู้ประกันตนได้รับเงินว่างงานไปแล้ว จำนวนกว่า 121000 ราย

นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน มีสาเหตุมาจากอยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองจากนายจ้าง ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี จึงแจ้งผู้ประกันตนเพื่อขอให้ติดตามนายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้ สปส และกลุ่มผู้ประกันมาตรา 39 และ 40 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินว่างงานจาก สปส พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของ สปส เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น

ผู้ว่างงาน

จากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยม สปส ครั้งนี้ พบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลและให้บริการอย่างครบถ้วนเต็มความสามารถ และในฐานะของผู้ที่ตรวจสอบการดำเนินงานขอความร่วมมือนายจ้างที่ให้ลูกจ้างหยุดงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง เร่งส่งเอกสารรับรองการหยุดงานให้แก่สำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทาง eform บน www sso go th เพื่อหน่วยงานจะได้เร่งดำเนินการให้เงินถึงมือลูกจ้าง ผู้ประกันตนโดยเร็ว

สำหรับผู้ประกันที่ว่างงานจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ได้ลงทะเบียนรับเงินว่างงานแล้วกว่า จำนวนกว่า 121000 ราย

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม , ข่าวไทย