ขายด่วนให้ราคาสูงธนบัตร 10 บาท

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเหรี ยญกษปณ์หรือธนบัตรเก่าๆ ยังคงได้รับความนิยมจากบร รดานักสะสม

ล่ าสุดเพจ รับซื้อแบ งค์เก่า เหรีย ญเก่า เหล้ าเก่ า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี

BY เฮี ยอานนท์ ประก าศรับซื้อ ธนบัตร 10 บ าท และเหรียญ 1 บ าท ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษไว้คือ

สำหรับ ธนบัตร 10 บ าท แบบ 12 พิมพ์ตลก เลขบนกับเลขล่ างไม่เหมือนกัน

ดังนั้นแบบนี้มีร าค าสูงถึง 5000 บ าท และเหรียญ 1 บ า ท หัว หัว ก้อย ก้อย แบบนี้มี ร าค าสูงถึง 1000 บ าท

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิด ร าค าดี BY เฮี ยอานนท์ ใครมีเอามาข ายด่วน

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี BY เฮี ยอานนท์

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี

BY เฮี ยอานนท์ ขอบคุณ รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี BY เฮี ยอานนท์