ยุตินำเข้า vc บริจาค จากประเทศโปแลนด์

ประชาชนกำลังให้ความสนใจเรื่องนี้ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพย าบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าวั คซีน Moderna บริจาค (จากโปแลนด์) ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ จำนวน 3 ล้านโดส ว่า

ภายหลังกระทรวงต่างประเทศ มีหนังสือตอบกลับโรงพย าบาล ถึงระเบียบขั้นตอนต่าง ๆล่ าสุด ได้ตัดสินใจยุติการส่งมอบวัค ซีนไปก่อน แต่หลังจากนี้จะสั่งซื้ อวั คซีน Moderna จำนวน 5 ล้านโดส เพื่อใช้ฉีดเป็นเข็ม 3 รวมถึงเข็ม 1 และ 2 ให้กับประชาชน ภายในสิ้ นปีนี้

จาก 2 บริษัทซึ่งไม่ใช่บริษัทซิลลิค ฟาร์มา แต่จะให้บริษัทซิลลิคฯ เป็นผู้ขนส่ง กระจายวั คซีนให้ ส่วนวั คซีนcv-19 เทคโนโลยีใหม่ ทางโรงพย าบาลจะสั่งซื้ อในปีหน้า

ไทม์ไลน์ปมวั คซีนบริจาค

องค์การนักศึกษามหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์โรงพย าบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นำเข้าวั คซีน Moderna จำนวน 3 ล้านโดส ซึ่งเป็นวั คซีนบริจาคจากประเทศโปแลนด์ โดยประสานกับทาง นพ.บุญ วนาสิน หรือ หมอบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพวั คซีนจากแหล่งผลิต และ การขนส่ง ฯลฯ

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการเข้าถึงวั คซีนของคนไทย โดยเฉพาะวั คซีน mRNA โดยมีกำหนดส่งมอบวั คซีน Moderna ปล ายเดือน ต.ค.2564

แต่เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเอกสารถึงอธิการบดีมหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ กรณีการบริจาควั คซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์ ระบุว่า ไม่ใช่การบริจาคในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับแจ้งเรื่องการบริจาคดังกล่ าว

ผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการ จากการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ หรือสถานเอกอัครรราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย จึงเห็นว่า

การติดต่อโดยตรงระหว่างหน่วยงานผู้บริจาควั คซีนของโปแลนด์ และหน่วยงานผู้บริจาควั คซีนในไทยจะเหมาะสมกว่า

โดยกระทรวงการต่างประเทศแนะนำว่า มหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ อาจพิจารณาหารือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการนำวั คซีนดังกล่ าวเข้าประเทศไทย เนื่องจาก การบริจาควั คซีน AstraZeneca และวั คซีน Pfizer จากมิตรประเทศให้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา บริษัทวั คซีนต้องให้ความยินยอมด้วย มหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์

จึงอาจพิจาณาแนวปฏิบัติในการบริจาควั คซีนโมเดอร์นาในครั้งนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง

ขณะที่ หมอบุญ เคยให้สัมภาษ ว่า เป็นเพียงตัวแทนช่วยประสานเรื่องการขนส่งเท่านั้น

ซึ่งการส่งมอบวั คซีนบริจาค Moderna ติดปัญหาถูกเลื่อนมาแล้ว 1ครั้ง โดยครั้งแรกจะส่งมอบวันที่ 26 ต.ค. จากนั้นได้เลื่อนมาเป็นวันที่ 29 ต.ค. และได้มีการวางมัดจัดค่าขนส่งไปแล้วจำนวนหนึ่ง

สุดท้ายจบประเด็นการส่งมอบวั คซีนบริจาค โดยโรงพย าบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ยุติการรับมอบวั คซีน 3 ล้านโดส จากประเทศโปแลนด์แล้ว