โฆษกรัฐบาล เผยข่าวดี สำหรับคนไม่ได้รับเงิน 5000

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายคนต่างรอคอย สำหรับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตรวจสอบผู้ตกหล่นจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงร่วมประชุมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิคุ้มครองเด็ ก ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน เลขาธิการมูลนิธิที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ ก ที่ปรึกษา MASK BANK และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายภาครัฐ เราไม่ทิ้งกัน ว่า คนเหล่านี้ยังอยู่ที่ใดบ้าง โดยขอความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ช่วยตรวจสอบหาคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำข้อสรุปและส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยจะส่งรายงานให้กับทางรัฐบาล ซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถกรอกเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบ

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงกลุ่มที่ยังสำรวจไปไม่ถึง คือ กลุ่มหญิง บริการ กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน เด็ กเร่ ร่อน ไปจนถึงคนงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และนักท่องเที่ยวที่ยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทยว่าทางรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมหรือไม่ โดยในที่ประชุมได้ขอให้องค์กรต่าง ๆ ช่วยเก็บข้อมูล และจะนำเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงการคลังต่อไป

ขอบคุณ : ข่าวไทย