เช็คเลย เงินเข้าแล้ววันนี้ 10,000 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

เป็นอีกประเด็นที่มีคนติดตามกัน วันที่ 11 พ.ย. 64 ความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์cv ในระยะที่ 2 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ใน 9 กิจการ สามารถเช็กสิทธิได้ที่ www.sso.go.th โดยผลการยื่นทบทวนสิทธิที่เปิดรับวันสุดท้าย วันที่ 31 ต.ค. 64

ล่ าสุด เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า แจ้งโอนเยียวย ารอบใหม่ 11 พ.ย. 64

รับเงิน 5,000-10,000 บาท สำหรับสถานะสีเขียวเมื่อเช็คสิทธิ ณ วันที่ 9 พ.ย. 64

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าประกันสังคมนั้น จะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อรับวงเงิน 5,000-10,000 บาท

โดยผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า

จะได้รับวงเงินเยียวย ารวม 2 เดือน คือ 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 10,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

ส่วนผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์

และตาก จะได้รับวงเงินเยียวย า 1 เดือน คือ 2,500 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

ขอบคุณ แจ้งข่าวประกันสังคม