ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ เป๋าตัง ชั่วคราว

News

ได้รับความสนใจในขณะนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก ธนาคารกรุงไทย Krungthai Care แจ้งปิดปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังชั่ วคราว โดยระบุว่า เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารจะทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23:30 น. ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:00 น.

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สำหรับประชาชนที่ใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตัง ทั้งใช้จ่ายผ่านคนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ หรือบริการอื่น ๆ แนะนำให้ใช้บริการก่อนวันเวลาดังกล่าว

ปิดระบบคนละครึ่งชั่ วคราว