คุณสมบัติคนมีบุตร ที่จะได้รับเงิน 3000

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่พลาดเงินรอบแรกไป ล่าสุดรัฐบาลเตรียมออกโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID

เพื่อให้ทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่ างทั่วถึง ล่าสุดจ่อเพิ่มโครงการช่วยเหลือกลุ่มใหม่ เช่ น คนสูงอาย เด็ ก ผู้พิก าร คนไร้บ้าน

และคนตกหล่น มอบให้เดือนละ 1 พันบาท นาน 3 เดือนเริ่ม เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เบื้องต้นตามแผนที่จะเสนอนี้

คาดใช้งบ 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีคนในกลุ่มนี้รอรับความช่วยเหลือประมาณ 13 ถึง 14 ล้านคน

ภาพจาก ช่อง 3 HD

คาดใช้งบประมาณ 30000 ถึง 40000 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงจะทำการตรวจสอบซ้ำเพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

เราไม่ทิ้งกัน 5 พันบาท 3 เดือน ผู้ที่ตกค้างจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน 5 พัน มีประมาณ 1.7 ล้านคน แบ่งออกเป็น

1 ตัดสิทธิเพราะซ้ำกับประกันสังคม

2 ตัดสิทธิเพราะซ้ำกับกลุ่มเกษตรกร โดย 2 กลุ่มดังกล่าวมีประมาณ 6 แสนราย คงเหลืออีก 1.1 ล้านรายที่จะได้ใช้งบประมาณนี้

ขอบคุณ ช่อง 3 HD