ผู้ว่าปู ลั่นทำได้เลย  ถ้ามัวรอก็ทำอะไรไม่ทัน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ว่าฯ ปู ปรับการทำงานของศูนย์พักคอย ในจังหวัดสมุทรสาครใหม่ เนื่องจากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละวันมีมาก

การปรับการทำงานศูนย์พักคอย ครั้งนี้ ผู้ว่าฯ ปู บอกว่า จะเริ่มให้ load ผู้ป่ว ยเข้าไปรักษาตัวในวันนี้ทันที เนื่องจากจำนวนผู้ป่ว ยรายใหม่ ที่เกิดในแต่ละวันมีมาก จะให้รอขั้นตอนทุกอย่างของ สธ. บางครั้งไม่ทันการ เพราะฉะนั้นจะมอบให้เจ้าหน้าที่คัดกรอง และนำผู้ติดเชื้ อเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อน

“ ศูนย์พักคอย คือ ศูนย์ที่นำผู้ติดเชื้ อมาพักรักษาตามอาการ ต่างจากโรงพย าบาลสนาม เพราะไม่มีแพทย์ แต่จะใช้กระบวนการคนในชุมชน ดูแลกันเอง และจะส่งต่อโรงพย าบาลเมื่อเตียงว่าง แต่หากรายใดอาการหนัก จะรักษาก่อน ทุกวันนี้ขั้นตอนที่เราจะนำผู้ติดเชื้ อเข้าสู่ศูนย์พักคอย มีมาตรการเยอะมาก โดยเฉพาะการนำผู้เข้าศูนย์จะต้องตรวจ X-ray ปอด ตามข้อกำหนดของ สธ. และอาจจะไม่ทันเวลาสำหรับโรคระบา ดที่มีผู้ติดเชื้ อมากแต่ละวัน ถ้ารอขนาดนั้น การที่เราจะแยกโรคออกจากคน คงไม่ทันการ

จะให้ปรับลดข้อกำหนดของคนเข้าศูนย์พักคอย ลง เพื่อแยกผู้ติดเชื้ อออกจากชุมชน และครอบครัว เข้าไปรักษา และจะขอให้ ทีมแพทย์ ตรวจคัดกรองในศูนย์ อย่างน้อยคนป่วยก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คนไม่ป่วยก็ไม่ต้องกังวล และถ้าเตียงในโรงพย าบาลมี จึงจะนำเข้ารักษาตามระบบโดยเร็วที่สุด

ท่านผู้ว่าฯ ยังได้โพสต์ผ่านเฟซบ๊กส่วนตัวว่า “ถ้าระเบียบ ทำให้ประชาชนต้องต า ยเพราะไม่มีที่กักตัว โปรดจงก้าวข้ามระเบียบนั้น แล้วบอกว่า ต้องทำ เพราะผมเป็นคนสั่งเอง ให้มันรู้ไปว่า ระเบียบ กับ ความต า ย อะไรสำคัญกว่า”

สิ่งสำคัญ บุคลากรทางการแพทย์ ที่สมุทรสาคร ตอนนี้ทำงานแทบไม่มีวันหยุด และหลายคนก็ติดเชื้ อ CV – 19 ภายใต้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เราเชื่อว่า คนสมุทรสาคร จะร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่าน CV – 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน