เปิดวิธีขอรับชุดตรวจ ATK ผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ฟรี

จากกรณีกลุ่มเสี่ย ง CV-19 สามารถขอรับชุดตรวจได้ฟรี วันนี้ (28 ต.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ประชาชนกลุ่มเสี่ย งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง และโรงบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่ าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สปสช. ชวนประชาชนกลุ่มเสี่ย งและผู้ที่พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว คนที่ทำงานในภาคบริการและท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่ยังไม่ได้ขอรับชุดตรวจ ATK รับชุดตรวจ ATK ฟรี เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

สามารถลงทะเบียนรับ ชุดตรวจ ATK ได้ง่ายๆ คนละ 2 ชุด อีกทั้งหากผลเป็นลบอีก 10 วันมาขอรับ ATK ชุดใหม่ได้

โดยสามารถรับชุดตรวจ ATK ได้ที่การลงทะเบียน ขอรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง และไปรับชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการ โรงบาล รพ.สต. รวมถึง คลินิก และร้านที่เข้าร่วมโครงการ

และก่อนรับชุดตรวจ ATK จะต้องคัดกรองความเสี่ย ง พร้อมกับยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปเป๋าตัง เข้าเมนู สแกน QR Code

เพื่อรับชุดตรวจ สามารถเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/atk ปชช.กลุ่มเสี่ย งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี

กรณีที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ โรงบาล รพ.สต.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ หรือขอรับ ATK กับ อสม.หรือ อสส. ในชุมชนของท่าน โดย อสม.หรือ อสส.จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ อย่าลืม

ซึ่งตรวจแล้วสามารถแจ้งผลตรวจกับ อสม. หรือ อสส.ที่แจก ATK ให้กับท่าน