ย้อนคำทำนาย หมอดูมะตีตี้ น้องสาวหมอดู ET

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่กรมอุตุฯ ออกประกาศ เตื อน พายุโซนร้อน SINLAKU ซึ่งเป็นพายุระดับ 3 ที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวตังเกี๋ย และอิท ธิพ ลของพายุ ส่งผลให้เกิดฝนตกห นักในหลายพื้นที่ของไทย มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน

ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทย มีฝนตกหนั กติดต่อกัน จนทำให้เกิดน้ำท่ว มตามมา โดยเฉพาะที่จังหวัดเลย น้ำป่าไห ลเข้าลำห้วยและพื้นที่ราบ เข้าหมู่บ้านในหลายเขต ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนกว่า 1,000 หลังคาเรือน ถูกน้ำป่า หลากเข้าไปในหมู่บ้านทำให้บ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวถูกน้ำท่ว มกว่า 3 เมตร คนในบ้านต้องหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้าน ร้องขอความช่วยเหลือ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายคนนึกย้อนไปถึงคำทำนา ย ของหมอดูชื่อดังอย่าง “หมอดูมะตีตี้” ซึ่งเป็นน้องสาวของหมอดู ET ที่เคยทำนายถึงประเทศไทยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือน มีนาคม ว่า อีก 2 เดือนข้างหน้า ปัญหา C o v i d ในประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่หลังจากนั้น เรื่องที่น่ากั งว ลคือเรื่องภัຢพิ บั ติของธร รมชาติ ที่ปีนี้ประเทศไทยอาจจะต้องเผชิ ญกันหนั ก ขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ เรื่องของการทำนา ย เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่าน