เซ เ ว่ น ฯ เผยยอดเงิน จากผู้ไม่รับถุง

Articles

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 63 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน เปิดเผยข้อมูลสถิติการลดใช้ถุงพลาสติกจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ จับจ่ายสินค้าภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561 ที่เริ่มนำร่องรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ 7 go green เซเว่น โก กรีน ภายใต้ แคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้

พบว่าสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้มากกว่า 998 ล้านใบ และในจำนวนถุงพลาสติกที่ลดลงถูกเปลี่ยนเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 134 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้กับ รพ ศิริราช รพ ในชุมชน และรพ ในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 รพ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของบริษัท ซีพีออล์ ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน รณรงค์ให้คนไทยงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ซีพี ออลล์ จึงประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พร้อมเชิญชวนลูกค้าที่ใช้บริการเซเว่นฯ นำถุงผ้ามาแทนถุงพลาสติกหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถุงผ้า 1 ถุง จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ เพื่อรวบรวมสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ ทั่วประเทศ

ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้นำถุงผ้ามา เซเว่น อีเลฟเว่น ได้จัดเตรียมถุงผ้าจำหน่ายในราคาย่อมเยา แต่ในเซเว่นฯ บางสาขา ที่ตั้งอยู่ตามเกาะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะจำหน่ายถุงกระดาษ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วม ช่วยกันขับเคลื่อนลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก