ข่าว ดี บ้านคนไทยประชารัฐ คนจน มีสิทธิ์ก่อน

Articles

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ ในวันนี้สำหรับผู้ที่กำลังอยากมีบ้าน หรือจะกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้าน

แต่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และเป็นผู้ถือบั ตร สวั สดิ การแห่งรั ฐ หรือบัตรคน จ น สามารถกู้ซื้อบ้านได้แล้ว แถมค่าผ่อนยังไม่ แ พง อีกด้วย

ธอส. ร่วมกับ ออมสิน ปล่อยสิน เชื่ อ ดอกเบี้ยต่ำ ให้สิ ทธิ์ บัตรคน จ น ก่อน กู้ 3.5 แสน ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาท

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับธนาค ารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.)

และธนาคารออมสิน สนับสนุนสิน เ ชื่ อ โคร ง การ “บ้านคนไทยประชารั ฐ” วงเงิ น รวม 4,000 ล้านบาท

เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัย ร าคาถูก โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. ประชาชนผู้ถือ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคน จ น

2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือน

3. ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ จะพิจารณาให้สิ ทธิ์ กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นอันดับแรก

ให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคา 350,000-700,000 บาทต่อหน่วย อัตร า ดอกเบี้ยผ่อนปรน 4 ปีแรก ที่ 2.75% ต่อปี

หลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR – 0.75% ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงิ น เดือนคิด MRR – 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

ดังนั้น ถ้ากู้ซื้อบ้านราคา 350,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่อนประมาณ 2,300 บาทต่อเดือน

หรือหากกู้ซื้อบ้านราคา 700,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 3,300 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่อนประมาณ 4,400-4,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนสินเ ชื่ อ สำหรับผู้พัฒนาโครงการ

อั ตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 3 ปีแรก 3% ต่อปี หลังจากนั้น MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกร ร ม สิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิ ทธิ์ อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิ ทธิ์ พัฒนาโครงการ

สำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารั ฐ จะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้าน แ ฝ ด บ้านแถว และอาคารชุด โดยนำพื้นที่ราชพั สดุ 8 แปลง ได้แก่

จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี และนครพนม

ซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว 4 พื้นที่ ใน จ.ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย มีผู้จองสิ ทธิ์ แล้ว 2,249 ราย หรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด ส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดให้จองภายในปีนี้

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารั ฐ

ระยะที่ 2 ในอีก 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธยๅ, กำแพงเพชร, ปทุมธานี, สงขลา, พังงา, ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาค ารอาคารสงเคร าะห์ หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ใกล้ที่ไหนสามารถสอบถามได้ที่นั่นเลยจ้า

ขอบคุณที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1